Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
Loại văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
264/QĐ-BCĐ389 24/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-BCDD ngày 23/05/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo q Tải về
1835/QĐ-TCHQ 22/06/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng. Tải về
1399/QĐ-BTC 20/06/2016 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan. Tải về
683/QĐ-QLD 21/12/2015 Quyết định về việc ngừng nhập khẩu, ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc. Tải về
618/QĐ-QLD 18/11/2015 Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Tải về
1446/GSQL-GQ1 18/11/2015 Lấy mẫu khoáng sản xuất khẩu để kiểm tra lại. Tải về
31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015 Thông tin Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. Tải về
41/2015/TT-BTNMT 09/09/2015 Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tải về
33/2015/TT-BCA 20/07/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Tải về
526/QĐ-QLD 11/09/2015 Quyết định về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Tải về
524/QĐ-QLD 11/09/2015 Quyết định về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Tải về
17/2015/TT-BGTVT 14/05/2015 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua Tải về
101/QĐ-QLD 14/02/2015 Quyết định về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Tải về
125/QĐ-BYT 16/01/2015 QĐ về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế. Tải về
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
12-TT/TU 07/04/2015 Thông tri về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) Tải về
04/CĐ-UBND-NC 08/04/2015 V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2015 Tải về
180/KH-UBND 02/04/2015 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giao dục pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015 Tải về
26/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính. Tải về
73/2014/QĐ-TTg 19/12/2014 Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>