Ngày 26 tháng 8 năm 2019
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh bạ điện thoại của Cục Hải quan Nghệ An năm 2018 (02/10/2018 09:50 AM)DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CỤC 


 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

Nội bộ

Cơ quan

Di động

1

Chu Quang Luân

Cục Trưởng

204

02383.842.213

0913.272.794

2

Nguyễn Văn Viễn

P.Cục Trưởng

136

02383.592.726

0977.988.808

3

Văn Thị Hoa

P.Cục Trưởng

135

02383.854.855

0912.922.020

4

Chu Quang Hải

P.Cục Trưởng

150

02383.500.888

0945.010.101

                                     

                               DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐƠN VỊ 


TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

Số Fax

 

1

Văn phòng Cục

 

 

Chánh văn phòng

02383.590.751

 

Lễ Tân

100

 

Văn thư

102

02383.844.051

Bảo vệ

127

 

Lái xe

105

 

Điện nước

107

 

2

Phòng TCCB&TTra

 

                           Trưởng phòng

02383.846.765

 

Bộ phận tiếp dân

02383.831.000

 

3

Phòng TVQT

 

 

Trưởng phòng

02383.849.515

 

4

Phòng Nghiệp vụ

 

 

Trưởng phòng

02383.599.208

 

Phó Trưởng phòng 1

02383.846.446

 

Phó Trưởng phòng 2

02383.835.906

 

5

Phòng CBL&XLVP

 

 

Trưởng phòng

02383.592.916

02383.592.916

 

6

 

Chi Cục HQV

 

 

Chi Cục Trưởng

02383.514.637

02383.514.635

P.Chi Cục Trưởng

02383.799.968

 

P.Chi Cục Trưởng

02383.600.069

 

Đội Nghiệp vụ

02383.514.598

 

Đội Tiếp nhận & Quản lý thuế

02383.514.635

 

 7

Chi Cục HQ CK Cảng Cửa Lò

 

 

Chi Cục trưởng

02383.944.439

02383.943.107

8

Chi Cục HQ CKQT Nậm cắn

 

 

Chi Cục trưởng

02383.750.116

02383.750.112

9

Chi Cục HQ CKQT Thanh thủy

 

 

Chi Cục Trưởng

 

 

10

Chi Cục Kiểm tra STQ

 

 

Chi Cục Trưởng

02383.569.936

02383.590.750

11

Đội kiểm soát Hải quan

 

 

Đội Trưởng

02383.552.285

02383.552.285

12

Đội kiểm soát PC Ma túy

 

 

Đội Trưởng

02383.956.585

 


 • Danh bạ điện thoại của Cục Hải quan Nghệ An năm 2018(02/10/2018 09:50 AM)
 • Danh bạ Cục Hải quan Nghệ An(10/03/2017 03:40 PM)
 • Danh điện thoại Cục Hải quan Nghệ An(26/11/2015 04:06 PM)
 • Danh bạ điện thoại và thư điện tử Cục Hải quan Nghệ An(11/05/2011 04:34 PM)
 •  
  <<   <  1  >  >>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Thư viện ảnh
  Skip portletPortlet Menu
   
  thông tin cần biết
  Skip portletPortlet Menu