Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 • Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan(05/08/2014 02:38 PM)
 • Cục Hải quan Nghệ An thành lập Tổ kiểm tra, giám sát đột xuất, phòng chống tiêu cực của CBCC Hải quan(02/04/2014 09:26 AM)
 • Tài liệu đào tạo VNACCS và Thông tư 128 dành cho Doanh nghiệp(29/10/2013 09:48 AM)
 • Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký sử dụng VNACCS/VCIS(23/10/2013 02:36 PM)
 • Hướng dẫnđăng ký và sử dụng chữ ký số trong quá trình thực hiện Thủ tục hải quan điện tử(23/10/2013 10:45 AM)
 • Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại(31/10/2012 08:27 AM)
 • Những điểm mới của Nghị định về thủ tục hải quan điện tử(30/10/2012 08:45 AM)
 • Quy định về việc nhập – xuất phương tiện, trang thiết bị của báo chí nước ngoài(29/10/2012 09:11 AM)
 • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK thương mại(26/10/2012 10:08 AM)
 • Khai hải quan điện tử 24 giờ/ngày(25/10/2012 08:07 AM)
 •  
  <<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Thư viện ảnh
  Skip portletPortlet Menu
   
  thông tin cần biết
  Skip portletPortlet Menu