Ngày 14 tháng 7 năm 2020
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019 (05/08/2019 02:27 PM)

Thông qua đánh giá này, Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hải quan. 

Tải về: Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019.​​​


Đường link danh sách TTHC trong lĩnh vực hải quan để tham khảo:

https://www.customs.gov.vn/Lists/TTHC2016/Default.aspx

 • Thông báo về việc chuyển trụ sở làm viêc của Chi cục Hải quan Vinh thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An(23/06/2020 04:49 PM)
 • Về việc thông báo danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ thi nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc(29/05/2020 02:03 PM)
 • Thông báo về việc tổ chức lớp hướng dẫn ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thi cấp chứng chỉ thi nghiệp vụ khai hải quan(29/05/2020 01:59 PM)
 • Về việc kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020(12/05/2020 10:22 AM)
 • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(16/04/2020 02:13 PM)
 • Về việc tổ chức Lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập Thi cấp chứng chỉ nhiệp vụ khai hải quan năm 2019(09/01/2020 02:30 PM)
 • Thông báo v/v tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2019(25/12/2019 10:47 AM)
 • Các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước(27/09/2019 03:04 PM)
 • Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai(25/09/2019 08:42 AM)
 • Danh mục các văn bản liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành hải quan(17/09/2019 03:17 PM)
 •  
  <<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Thư viện ảnh
  Skip portletPortlet Menu
   
  thông tin cần biết
  Skip portletPortlet Menu