Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc từ ngày 14-20/11/2016 (14/11/2016 03:48 PM)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN


Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016


Thời gian

Lãnh đạo

Sáng

Chiều

 Thứ Hai

Đ/c Nguyễn Văn Viễn
Phó Cục trưởng

- Các đơn vị làm công tác chuyên môn

- 7h30’: Đ/c Nguyễn Văn Viễn – Phó Cục trưởng dự họp chuyên đề tháng 11/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Địa điểm: Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh.

Các đơn vị làm công tác chuyên môn

 Thứ Ba

Đ/c Nguyễn Văn Viễn
Phó Cục trưởng

- Các đơn vị làm công tác chuyên môn

- 7h30’: Đ/c Chu Quang Hải – Phó Cục trưởng tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn. Địa điểm: Hội trường Gác 4 – Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An (số 71A, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh).

Các đơn vị làm công tác chuyên môn

 Thứ Tư

Đ/c Nguyễn Văn Viễn
Phó Cục trưởng

Các đơn vị làm công tác chuyên môn

- Các đơn vị làm công tác chuyên môn

- 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Viễn – Phó Cục trưởng dự Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thống kê năm 2015. Địa điểm: Nhà khách Nghệ An (số 04, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh).

 Thứ Năm

Đ/c Nguyễn Văn Viễn
Phó Cục trưởng

- Các đơn vị làm công tác chuyên môn

- 7h30’: Đ/c Văn Thị Hoa – Phó Cục trưởng dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường Chính trị Nghệ An. Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị khách sạn Giao tế (số 09, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Các đơn vị làm công tác chuyên môn

 Thứ Sáu

Đ/c Nguyễn Văn Viễn
Phó Cục trưởng

Các đơn vị làm công tác chuyên môn

- Các đơn vị làm công tác chuyên môn

- 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Viễn – Phó Cục trưởng dự thảo luận tình hình KTXH, XDCB năm 2016, Kế hoạch phát triển KTXH, XDCB năm 2017. Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh).

 Thứ Bẩy

- Các đơn vị nghỉ cuối tuần (trừ cán bộ được cử trực nghiệp vụ).

- Tập huấn công tác đối thoại Hải quan, Doanh nghiệp.

- Các đơn vị nghỉ cuối tuần (trừ cán bộ được cử trực nghiệp vụ).

- Tập huấn công tác đối thoại Hải quan, Doanh nghiệp.

 Chủ Nhật

- Các đơn vị nghỉ cuối tuần (trừ cán bộ được cử trực nghiệp vụ).

- Tập huấn cho CBCC về dịch vụ công trực tuyến và Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

- Các đơn vị nghỉ cuối tuần (trừ cán bộ được cử trực nghiệp vụ).

- Tập huấn cho CBCC về dịch vụ công trực tuyến và Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>