http://haiquan.nghean.gov.vn
 
 
 
 
 
Liên hệ
Skip portletPortlet Menu
Danh bạ Cục Hải quan Nghệ An (10/03/2017 03:40 PM)

DANH BẠ CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

 

ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI / FAX

DI ĐỘNG

Chu Quang Luân -  Cục trưởng

02383.842.213

0913.272.794

Nguyễn Văn Viễn – Phó cục trưởng

02383.592.726

0977.988.808

Văn Thị Hoa – Phó cục trưởng

02383.854.855

0912.922.020

Chu Quang Hải

02383.500.888

0945.010.101

Tổng đài Cục Hải quan Nghệ An

02383.593.420

 

02383.844.061

 

02388.600.096

 

02383.844.060

 

02383.590.285

 

Văn phòng Cục

02383.590.751/

Fax: 02383.844.051

0913.273.185 (Chánh văn phòng)

Phòng TCCB-Thanh tra

02383.846.765

 

Phòng  Tài vụ - quản trị

02383.849.515

 

Phòng Nghiệp vụ

 

 

Bộ phận giám sát

02383.846.446

 

Bộ phận quản lý thuế

02383.599.208

 

Bộ phận CNTT

02383.835.906

 

Phòng CBL & XLVP

02383.592.916

 

Phòng TCCB-Thanh tra – Bộ phận tiếp dân

02383.831.000

 

Chi cục HQCKQT Nậm Cắn

02383.750.116/

Fax: 02383.750.112

 

Chi cục HQ Vinh

02383.514.636/

 Fax: 02383.514.635

 

Chi cục HQCK cảng

Fax: 02383.943.107

 

Chi cục trưởng

02383.944.439

 

Phó Chi cục trưởng

02383.944.390

 

Phó Chi cục trưởng

02383.943.113

 

Đội tiếp nhận và QL thuế

02383.943.107

 

Chi cục KT STQ

Fax: 02383.590.750

 

Chi cục trưởng

02383.569.936

 

Đội TMTH

02383.590.750

 

Đội KSHQ

Fax: 02383.552.285

 

Đội trưởng

02383.552.285

 

Đội KSPC Ma túy

02383.956.585/

Fax: 02383.956.067

 

  • Danh bạ Cục Hải quan Nghệ An(10/03/2017 03:40 PM)
  • Danh điện thoại Cục Hải quan Nghệ An(26/11/2015 04:06 PM)
  • Danh bạ điện thoại và thư điện tử Cục Hải quan Nghệ An(11/05/2011 04:34 PM)
  •  
    <<   <  1  >  >>