http://haiquan.nghean.gov.vn
Ngày 14 tháng 10 năm 2019
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, 06 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia.

Xem tiếp...

 
 
Hỗ trợ Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu