Số/Ký hiệu văn bản 314/2016/TT-BTC
Ngày ban hành Nov 28, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.
Nội dung

Tài liệu đính kèm