Số/Ký hiệu văn bản 2628/QĐ-BTC
Ngày ban hành Dec 9, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chinh.
Nội dung

Tài liệu đính kèm