Số/Ký hiệu văn bản 4186/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành Dec 1, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan.
Nội dung

Tài liệu đính kèm