Số/Ký hiệu văn bản 4048/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành Jun 19, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Dương Thái
Trích yếu v/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Nội dung

Tài liệu đính kèm