Số/Ký hiệu văn bản 3847/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành Nov 7, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành Bảng phân công công việc triển khai Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới.
Nội dung

Tài liệu đính kèm