Số/Ký hiệu văn bản 17663/BTC-TCHQ
Ngày ban hành Dec 13, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Về việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.
Nội dung

Tài liệu đính kèm