Số/Ký hiệu văn bản 30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành Mar 5, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị định về công tác văn thư
Nội dung

Tài liệu đính kèm