Số/Ký hiệu văn bản 283/QĐ-HQNA
Ngày ban hành May 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Viễn
Trích yếu Gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất, nhà máy
Nội dung

Tài liệu đính kèm