Số/Ký hiệu văn bản 70/QĐ-BTC
Ngày ban hành Jan 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tài chính năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm