Số/Ký hiệu văn bản 814/QĐ-BTC
Ngày ban hành Jun 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Nội dung

Tài liệu đính kèm