Số/Ký hiệu văn bản 1737/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành Jun 19, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Dương Thái
Trích yếu QĐ v/v ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp
Nội dung

Tài liệu đính kèm