Số/Ký hiệu văn bản 280/QĐ-HQNA
Ngày ban hành May 8, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Viễn
Trích yếu Quyết định v/v công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy
Nội dung

Tài liệu đính kèm