Số/Ký hiệu văn bản 17/2020/TT-BTC
Ngày ban hành Mar 27, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Hiếu
Trích yếu Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực Dự trữ nhà nước, Quản lý giá, Quản lý tài chính đầu tư và Quản lý tài chính hành chính doanh nghiệp
Nội dung

Tài liệu đính kèm